Kitinin Kimyasal Olarak Eldesi

Karides artıklarından kitinin eldesi kimyasal olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra, laktik asit fermentasyonu kullanılarak da gerçekleştirilen kitin eldesi işlemi pahalı ve çevresel açıdan uygun olmayan kimyasal işleme alternatif metod olarak düşünülebilmektedir (Rao ve diğ., 2000).

Karides işleme artıklarının bir asit fermentasyon tekniği kullanılarak stabilize edilip gerçekleştirilen enzimatik hidrolizin protein, kitin, astaxanthin gibi faydalı ürünleri ayırmak ve izole etmek için bir tür mekanizma geliştirdikleri gözlenmiştir. De Silva 1989’a göre başlangıçta fermantasyon tekniğinin etkinliği ilave edilen karbonhidrat, inokulum miktarı ve mikroorganizma türlerine bağlı olduğu belirtilmiştir. Jaswal tarafından 1990 yılında değişen HCl oranlarının tatbiki ile karides artıkları asit ile hidrolize tabi tutulmuştur (Karaibrahimoğlu, 1992).

Böcek kabuk artıkları kitin kaynağı açısından mükemmeldir (%23.5). Böcek artıklarının deproteinizasyonu için uygun koşulların %3.5 NaOH (65°C’de 2 saat ) (katı: çözücü oranının 1:10 ağırlık/hacim olduğu belirtilmiştir). Uygun mineralizasyon işlemi için 1 N HCl ile uygun sıcaklıkta 30 dk muamele gerektirmektedir (katı:çözücü; 1:15 w/v). Kabuk matrix’inden karotenoid astasantini uzaklaştırmak için 5 dk ‰315’lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile ağartılmadan önce aseton ile ekstraksiyon işlemi gereklidir (katı:çözücü; 1:10 w/v). (No ve diğ., 1989).

Yengeç (Chinoecetes opilio) ve karides (Pandalus borealis) işleme artıklarından besinlerin ve değer kazanmış ürünlerin izolasyonu ve karakterizasyonu konulu çalışmada karides ve yengecin %17.0’den %32.2’ye kadar kitin ve 3.4 mg/100 g’dan 14.7 mg’a kadar karotenoid pigmentleri içerdiği belirtilmiştir. (Bunlar çoğunlukla astaxanthin ve onun esterleridir. Uygun deproteinizasyon karidesler için %1 KOH çözeltisi ile yengeç kabukları için %2 KOH (90°C’de 2 saat) gerekmektedir. (Katı:çözücü oranı; 1:20 w/v). Demineralizasyon için uygun koşulların %2.5 HCl ile (20°C’de 1 saat) (katı: çözücü oranı; 1:10 w/v) olduğu belirtilmiştir. Karotenoidlerin başlangıç ekstraksiyonu ile veya ekstraksiyon gerçekleştirilmeksizin kabuk artığından izole edilen kitin farklı değildir. Karideste kitinlerinde %6.29 azot, yengeç kitinlerinde %6.42 azot bulunmaktadır. Kitinde kalan protein içerikleri karides ve yengeç kabuklarında sırasıyla % 2.3 ve % 0.4’ tür. İkisinde de kül içerikleri % 0.11’i geçmemektedir.