Kitin nedir?

Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimerdir. Yengeç, karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşeni olup, böceklerin iskeletinde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında da bulunmaktadır. Dünyada yıllık kitin üretiminin yaklaşık 150×103 ton civarında olduğu belirtilmektedir. Bunun 56×103 tonu karidesten, 39×103 tonu çeşitli deniz kabuklularından, 32×103 tonu mantarlardan ve 23×103 tonu istiridyelerden elde edilmektedir (1). Böcek kabuklarında yaklaşık % 23,5  oranında kitin bulunurken bu oran yengeç ve karideste sırasıyla % 17 ile % 32 arasında değişmektedir.

Kitin, kitosan ve türevlerinin uygulama alanları nelerdir?

Uygulama Alanı Spesifik Kullanımları

 • Kirlenmiş atık sular için koagülasyon Su arıtımı ve flokülasyon
 • Atık sudaki metal iyonlarının uzaklastırılması ve geri kazanımı
 • Bitki katkı maddesi
 • Antimikrobiyal madde
 • Bitki tohumu kaplanması
 • Gübre yapımı
 • Ziraat
 • Insektisid ve nematositlerde
 • Biyoteknoloji Kromatografik yöntemlerde
 • Enzim immobilizasyonunda
 • Doğal kıvamlastırıcı
 • Hayvan yemlerini de içeren yiyecek katkı maddesi
 • Yiyecek islemede (örneğin seker isleme)
 • Filtreleme ve temizleme
 • Hipokolestrolemik madde (zayıflama maddesi)
 • Gıda
 • Atık yiyeceklerin tekrar islenmesi
 • Saç şekillendirici yapımı
 • Cilt nemlendirmede (nemlendirici kremlerde)
 • Antikolestrol ve yağ bağlayıcı olarak zayıflama maddesi
 • Kozmetik
 • Aftershave, deodorantlarda koku giderici madde
 • Hayvan ve insanlar için yara bandı yapımında
 • Sargı bezi yapımında ve yara tedavisinde (yara tedavisini % 30
 • oranında hızlandırmaktadır.)
 • Yanık tedavisinde acıyı dindirme ve iyilestirme etkisi
 • Kanı pıhtılastırıcı madde
 • Hidrojel yapımı
 • Antikoagülant ve antitrombojenik materyaller
 • (sülfatlanmıs-kitin türevleri olarak)
 • Hemostatik madde
 • Kontakt lens yapımı
 • Medikal Alan
 • İlaç salımı

Yan etkisi varmıdır?

In-vivo testler, kitosanın insan vücuduna herhangi bir yan etkisi bulunmadığını göstermiştir. Kitosan, tablet olarak kullanılması halinde tükürük veya midede bulunan lipaz enzimi tarafından parçalana bilmektedir. Parçalanma sonucunda amin şekerleri gibi toksik özellikte olmayan ürünler açığa çıkmaktadır.

Kolestrol üzerindeki etkisi nedir?

Kitosan  kolestrol düsürücü etkiye de sahiptir. Polikatyonik yapısı nedeniyle negatif yüklü lipidler ile etkileşime girerek kolestrolü düşürmektedir.