Adaga Gıda
ve Danışmanlık A.Ş.

İletişim

Kitin

Selülozdan sonra doğada en fazla bulunan biyopolimer yengeç, ıstakoz ve karides gibi deniz kabuklularının dış iskelet böceklerden ve fungusların hücre duvarları β-1,4- glikozidik bağlara sahip N-asetil-D-glukozamin (GlcNAc) rezidülerinden oluşmuş bir katyonik polimerdir.

Kitosan

Kitinden kısmi deasetilasyon yoluyla elde edilen, reaktif fonksiyonel amino gruplarına sahip kimyasal yapı olarak seluloza benzeyen, doğada selülozdan sonra en sık rastlanan biyopolimerdir. Kitinin de-N-asetillenmiş benzeri, lineer β-1,4- bağlı GlcN ve GlcNAc birimlerini içeren bir heteropolisakkarit.

Kitinin Kimyasal Olarak Eldesi

Karides artıklarından kitinin eldesi kimyasal olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra, laktik asit fermentasyonu kullanılarak da gerçekleştirilen kitin eldesi işlemi pahalı ve çevresel açıdan uygun olmayan kimyasal işleme alternatif metod olarak düşünülebilmektedir..

Kullanım alanları

Kirlenmiş atık sular için koagülasyon Su arıtımı ve flokülasyon, Atık sudaki metal iyonlarının uzaklastırılması ve geri kazanımı, Bitki katkı maddesi, Antimikrobiyal madde, Bitki tohumu kaplanması, Gübre yapımı, Ziraat ...