img

Adaga Gıda ve Danışmanlık San. A.Ş.

  • 2011 yılında oluşan bir kuruluştur. Firmamız ‘Kabuklu Deniz Ürünlerinden Kitin Kitosan Üretimi ile Farklı Sektörlere ara Madde olarak kullanılması' konusunda yapmış olduğu AR-Ge çalışmaları ile TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlamıştır. Türkiye'de daha önce üretimi gerçekleşmemiş olan Kitin-Kitosan firmamızın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SAN-TEZ projesi kapsamında Antalya ‘da üretim faaliyetine geçmiş bulunmaktadır. Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimerdir. Yengeç, karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bilesimi olup, böceklerin iskeletinde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında da bulunmaktadır.

    Kitinin birçok türevi bulunmakla beraber, bunlar arasında en önemlisi kitosandır. Doğada bulunan kaynaklardan bol miktarda elde edilebilen bir biyopolimer olan Kitosan, canlılara karsı toksit özelliğinin olmaması, biyolojik olarak parçalanabilirliği, biyouyumluluğu, kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından diğer biyopolimerlere göre üstün özellikler göstermektedirler.