CHITO FOOT Etki Mekanizması

image

CHITO FOOT Etki Mekanizması

CHITO FOOT Etki Mekanizması

  • CHITO FOOT; Yara iyilesmesinde etkilidir. PMN (Polimorfonükleer Lökosit) infilitrasyonu artırır.
  • CHITO FOOT; Yara oluştuktan sonra immün yanıtın oluşmasında çok önemli rol oynar.
  • CHITO FOOT; Doku Rejenerasyonunu Hızlandırır.
  • CHITO FOOT; Gram pozitif, Gram negatif, Anaerob bakteriler ve mantarların birçok türüne karsı etkilidir.
  • CHITO FOOT; Analjezik etkinliğe sahiptir. Analjezik etki İnflamatuvar bölgede salınan proton iyonlarını absorblaması, bradikinini absorplaması yoluyla gerçekleşir.

Veteriner Hekimlikte Güncel Yaklaşımlar 71-90 / 4 / Yasin Baykalır

Hemen Ara