image

ADAGA COMBI

GÜÇLÜ ÇİCEK ,BOL VERİM ,MAKSİMUM ETKİLİ GÜBRE İz element noksanlığı çözümü gübre.

EC FERTILIZER

Sıvı Mikro Besin Maddeleri Karışımı

GÜÇLÜ ÇİCEK ,BOL VERİM ,MAKSİMUM ETKİLİ GÜBRE

  • İz element noksanlığının kesin çözümü .
  • Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat)
  • Demir(Fe-Sülfat) Molibden (Mo),
  • Çinko(Zn-Silfat) Sıvı Mikro Besin Maddeleri Karışımı

Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin çözeltisidir. Bileşiminde bulunan iz elementlerinin mükemmel oranı ve bileşimi ile bitkinin dengeli beslenmesini sağlayarak büyüme ve gelişmeyi destekler. Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını arttırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama, meyve tutumunu teşvik eder. Meyve dökümünü en aza indirir. Bu özellikleri ile verim ve kaliteyi önemli ölçüde arttırın Yüksek verimli ve kaliteli ürün sadece N.P.K gübrelemesi ile değil, bununla birlikte bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besin maddelerinin de eksiksiz ve doğru zamanda karşılanması ile mümkündür. İz elementler, temel besin maddeleri (Azot, Fosfor Potasyum) ile ortaklaşa, bitkide yüksek verim ve kaliteyi meydana getirecek alt yapiyi oluşturur.

Hemen Ara