Kitosan'ın Ülke Ekonomisine Katkısı

image

Kitosan'ın Ülke Ekonomisine Katkısı

Türkiye'de İlk ve Tek ve Milli Kitin&Kitosan Üreticisinden

BIO POLİMER TEKNOLOJİSİ

Deniz balıkçılığı, dünyada ki toplam balıkçılığın yarısından fazlasına ve %70'inden fazla bir oranda da bunların işlenip kullanılmasına katkı sağlar. Sonuçta her yıl önemli miktarlarda işleme atıkları çıkar ki bunlar, yüzgeçler, baş, deri ve iç organlarıdır. Buna ek olarak, deniz ürünleri işleme tesislerinden gelen deniz kabuklularının ve kabuklu deniz hayvanlarının atıkları da büyük miktarlarda birikmektedir. Son tahminlere göre dünyada deniz balıkçılığının yaklaşık %25'i kadar yani 20 milyon ton balıkçılık atığı çıkmaktadır. Bu yüzden, deniz ürünü atıklarının biyoproses sanayisi kullanarak biyodönüşüme uğratılması büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu bileşikler arasında kitin ve kitosan önemli bir yer tutmaktadır. İşleme fabrikaları atıkları değerlendirilmeden denize döküldüğünden kirlilik önemli problemlere sebep olarak çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu atıkların değerlendirilmesi ülke ekonomisi açısından, deniz ürünleri endüstrisi açısından ve halk sağlığı açısından önemlidir. Kitosan ve türevlerinin üretimiyle katma değeri yüksek ürünler elde edilecektir.

Hemen Ara